Študentje so v izobraževalnem procesu pogosto izpostavljeni posledicam neusklajenosti učnih načrtov z učno prakso. Pri spreminjanju in posodabljanju predmetnikov ter študijskih obveznosti prihaja do navzkrižij pri načrtovanju učnih vsebin ter predvidevanju možnosti njihove realizacije. Tudi pri pripravljanju pisnih izdelkov tako veliko študentov naleti na ralične težave, saj v procesu študija ne pridobijo ustreznih napotkov, kako se lotiti raziskovalnega dela. Team Uniquum v takih primerih nudi različne oblike pomoči, ki so študentom na voljo pri izpolnjevanju študijskih obveznosti.

Seminarske in diplomske Uniquum

Google+